Tarifes de telefonia mòbil

Cridades a números especials

Les cridades a numeracions de la xarxa intel·ligent d'alt cost (prefixes com 118xx, 905, 907, 806, 807, etc) no estan permeses des de les nostres línies de mòbil degut a l'alt risc que suposen.

Telefonades enviades

Horari Esquema Estab. ITX
900 (TESA) UNIF 1+1 0 0 €/min
901 N1 UNIF 1+1 0,18 0,11 €/min
901 N2 UNIF 1+1 0,18 0,11 €/min
902 N1 UNIF 1+1 0,18 0,16 €/min
902 N2 UNIF 1+1 0,18 0,16 €/min
Servicio 082 (TESA) UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
800 / 900 (otros operadores) UNIF 1+1 0 0 €/min
Servicio 085 UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 088 UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 1006 UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 080 UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 091 UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 092 UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 061 UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 061 UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 062 UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 1002 UNIF 1+1 0 0 €/min
Servicio 1004 UNIF 1+1 0 0 €/min
Servicio 010 (N2) UNIF 1+1 0,28 0,22 €/min
Servicio 010 (N1) UNIF 1+1 0,28 0,22 €/min
Servicio 010 (N1) UNIF 1+1 0,28 0,22 €/min
Servicio 012 (N2) UNIF 1+1 0,36 0,11 €/min
Servicio 012 (N1) UNIF 1+1 0,36 0,11 €/min
Servicio 010 (N3) UNIF 1+1 0,36 0,11 €/min
Servicio 016 UNIF 1+1 0 0 €/min
Servicio 011 UNIF 1+1 0,18 0,10 €/min
Servicio 060 Info del Estado UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 065 Personas en sit. Dependencia UNIF 1+1 0,18 0,12 €/min
Servicio 011 Tráfico y auxilio en carretera UNIF 1+1 0,18 0,10 €/min

Tarifes descatalogades

ConectaBalear 150min + 5GB Acumulables

8,90 €/mes
Característiques base 150
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
5GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

ConectaBalear ilimitada + 7GB Acumulables

6,90 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
7GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

ConectaBalear ilimitada + 7GB Acumulables

9,90 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
7GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

ConectaBalear ilimitada + 10GB Acumulables

9,90 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
10GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

ConectaBalear ilimitada + 15GB Acumulables

10,90 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
15GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

ConectaBalear ilimitada + 20GB Acumulables

12,70 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
20GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

ConectaBalear ilimitada + 30GB Acumulables

13,70 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
30GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

ConectaBalear ilimitada + 60GB Acumulables

16,70 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
60GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

ConectaBalear ilimitada + 70GB Acumulables

16,70 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
70GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

ConectaBalear ilimitada + 90GB Acumulables

20,90 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
90GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

ConectaBalear ilimitada + 120GB Acumulables

22,90 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
120GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

ConectaBalear BASICA 200min + 10GB

9,75 €/mes
Característiques base 200
minuts
0
establiment
0,12 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
10GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,20
establiment

ConectaBalear BASICA 50min. + 12GB

9,75 €/mes
Característiques base 50
minuts
0
establiment
0,12 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
12GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,20
establiment

Tarifa Móvil Ilimitada + 10GB

11,70 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
10GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

Tarifa Móvil Ilimitada + 18GB

15,70 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
18GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

Tarifa Móvil Ilimitada +30GB

19,90 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
30GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

Tarifa Móvil Ilimitada +40GB

21,90 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
40GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,15
establiment

Tarifa Móvil Ilimitada +50GB

24,90 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
50GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

ConectaBalear 100min + 1GB

6,90 €/mes
Característiques base 100
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
1GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

ConectaBalear 100min + 3GB

8,90 €/mes
Característiques base 100
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
3GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

ConectaBalear 200min + 1GB

8,90 €/mes
Característiques base 200
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
1GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

ConectaBalear 200min + 3GB

10,90 €/mes
Característiques base 200
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
3GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

Tarifa Móvil Ilimitada + 3GB

14,90 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
3GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

Tarifa Móvil Ilimitada + 4GB

11,70 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
4GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

Tarifa Móvil Ilimitada + 5GB

15,90 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
5GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

Tarifa Móvil Ilimitada + 6GB

15,90 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
6GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

Tarifa Móvil Ilimitada + 8GB

15,70 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
8GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

Tarifa Móvil Ilimitada +8GB

11,70 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
8GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

Tarifa Móvil Ilimitada +12GB

15,70 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
12GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

Tarifa Móvil Ilimitada + 15GB

19,90 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
15GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

Tarifa Móvil Ilimitada + 20GB Plus

21,90 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
20GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

Tarifa Móvil Ilimitada + 25GB

24,90 €/mes
Característiques base il·limitat
minuts
0
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
25GB
Internet
Superat el límit 0,05
€/min
0,18
establiment

Tarifa Crea ConectaBalear

des de 0,00 €/mes
Característiques base 0,18
establiment
0,15 €/SMS
(nacional)
0,84 €/SMS
(internacional)
0MB
Internet
Bono 500 MB 500 MB + 6,00 €/mes
Bono 1 GB 1 GB + 5,95 €/mes
Bono 2 GB 2 GB + 9,95 €/mes
Bono 300 min 300 minuts + 8,95 €/mes